پاف های طراحی شده باتوجه به نیاز مشتریان و با اقتباس از مدل های برتر ترکیه ساخته شده استشرکت در این راستا در                                          سه سایز مختلف گرد(بی پایه) و گرد (پایه دار) و مستطیل (پایه دار ) شروع به تولید و ارائه به بازار کرده است

۲۶ ماه گارانتی

۲۶ ماه گارانتی

۵ سال ضمانت کیفیت

۵ سال ضمانت کیفیت