میزهای سری سی تی ساده شامل 3مدل به تفکیک
سی تی 7 (طراحی بصورت مستطیل با پایه ساده و صفحه ساده)
سی تی 6 (طراحی بصورت مربع با پایه ساده و صفحه ساده)
اس تی 3 (بصورت عسلی تک مربع با پایه ساده و صفحه ساده)
همه مدل های ذکر شده بصورت تمام چوب
که در پایه ها از جنس چوب راش
و صفحه همه مدل ها نیز از چوب گردو امریکایی میباشد,
پایه های محصول بصورت پیچ مهراه ای میباشد که پس از باز کردن بسته بندی کار
توسط نیرو های بخش تحویل در محل منتاژ میگردد,

۲۶ ماه گارانتی

۲۶ ماه گارانتی

۵ سال ضمانت کیفیت

۵ سال ضمانت کیفیت