میز های سی تی گرد صفحه 3تیکه به تفکیک 3مدل
سی تی 4 (بصورت گرد با صفحه 3تیکه و به قطر 72cm)
سی تی 5 (بصورت گرد با صفحه 3تیکه و به قطر 96cm)
اس تی 2 (بصورت عسلی, گرد با صفحه 3تیکه و به قطر 48cm)
سی تی های گرد با طراحی جدید و متفاوت نسبت به سایر مدل
های مشابه میباشند
که در صفحه بصورت 3تیکه و 3پایه میباشد
جنس این سری کارها پایه ها از چوب راش
پایه های محصول بصورت پیچ مهراه ای میباشد که پس از باز کردن بسته بندی کار
توسط نیرو های بخش تحویل در محل منتاژ میگردد,
جنس صفحه کار ها نیز از چوب گردو امریکایی
مدل ها بصورت گرد متوسط, گرد بزرگ و عسلی تک گرد کوچک میباشد.

۲۶ ماه گارانتی

۲۶ ماه گارانتی

۵ سال ضمانت کیفیت

۵ سال ضمانت کیفیت