میز های سری سی تی پازل شامل 3مدل به تفکیک
سی تی 1 (بصورت 9 تیکه و به ابعاد '72cm×72cm)
سی تی 2 (بصورت 16 تیکه به ابعاد '96cm×96cm)
اس تی 1 (بصورت عسلی 4 تیکه به ابعاد '48cm×48cm)
میزهای سری پازل جزو مدل های کاملا متفاوت هم در طراحی 
و هم در ساخت میباشد
جنس صفحه از چوب گردو امریکایی
و جنس پایه از چوب راش میباشد
و همچنین پایه های محصول بصورت پیچ مهراه ای میباشد که پس
از باز کردن بسته بندی کار توسط نیرو های بخش تحویل در محل
منتاژ میگردد,

۲۶ ماه گارانتی

۲۶ ماه گارانتی

۵ سال ضمانت کیفیت

۵ سال ضمانت کیفیت