طراحی میزهای دی تی کاملا خاص و منحصر بفرد میباشد
میزها در 2 طرحی کلی صفحه ساده و صفحه چند تیکه
تولید میگردد که  شامل 6 مدل به تفکیک
مدل دی تی 1 (A'96×W'96×H'78) گرد 4 تیکه
مدل دی تی 2 (A'96×W'96×H'78) مربع 9 تیکه
مدل دی تی 3 (A'174×W'96×H'78) مستطیل 15 تیکه
مدل دی تی 4 (A'216×W'96×H'78) مستطیل 17 تیکه
مدل دی تی 5 (A'96×W'96×H'78) مربع ساده
مدل دی تی 6 (A'216×W'96×H'78) مستطیل ساده
در تمامی مدل های ذکر شده جنس صفحه محصولات از چوب گردو امریکایی
جنس پایه ها در تمامی مدل ها از چوب راش میباشد
برای انتخاب صندلی میتوانین به قسمت مدل های صندلی ناهاخوری مراجعه فرمایید.