تنوع بالا در طرح و مدل صندلی
هرکدام از مدل ها صندلی را میتوانید با توجه به سلیقه و سبک دیزاین
منزل خود انتخاب فرمایید
طرحی صندلی ها بصورت کلاسیک, مدرن, و مدرن کلاسیک میباشد
رنگ بندی چوب و پارچه مربوطه نیز طبق میز انتخاب شده و سلیقه
شما قابل تغییر است.
برای انتخاب میز میتوانید به بخش مدل میزهای ناهارخوری مراجعه فرمایید.