میز غذاخوری دی تی 2 از سری طراحی و سبک مدل های دی تی .
کد 2 سری دی تی بصورت صفحه 9 تیکه به ابعاد 78×96×96
این محصول لحاظ نفرات 4 نفره محسوب میشود
متریال محصول همانند سایر مدل های سری دی تی
صفحه از جنس چوب گردو امریکایی
پایه ها از جنس چوب راش
پایه های این مدل نیز بصورت پیچ و مهره ای میباشد
که بعد از باز کردن بسته بندی مخصوص کار در محل بصورت پیچ و
مهره ای منتاژ میگردد.